Как да изпреварим конкуренцията и да създадем бранд

Начало:

Присъствено

Изпреварете конкуренцията, като станете част от този стартегически важен уъркшоп, който е подарък за всеки наш курсист.

 

Какво ви очаква по време на събитието?

Какво още?

  • Ще се съберем заедно с вдъховяващи хора , неформални лидери със сходни интереси.
    В рамките на модула, ще използваме авторски методики и инстрименти от геймификацията, за да направим процеса максимално ефективен и приятен.
  • След това обучение-подарък със сигурност вече ще знаете как да създавате брандове, които докосват сърцата на клиента и го превръщат в лоялен посланик на бранда!
Мария Василева

Мария Василева

основател на бранд агенция Be Brand Agency

Мария има 12 години опит в управлението и изграждането на успешни маркетингови стратегии на български и международни компании с фокус в областта на стратегическия маркетинг и корпоративните комуникации. От 2017 г. е  професионален преподавател и лектор по маркетингови коммуникации и бранд идентичност.

Често задавани въпроси:

Днес, повече от всякога, предприемачеството се явява ключово за постигане на успех във всяка една област на професионално развитие. Ние, от Ранчлийд знаем това и превърнахме в своя мисия, обучението и в изграждане на бранд и бранд идентичност, като част от учебната програма на неформалния лидер.

Постигане на хармоничен баланс между неформалното лидерство и изграждане на силна бранд идентичност. Реалните бизнес казуси, ще допринесат до бързо и същевременно ефективно усвояване на знания и умения, нужни на неформалния лидер в неговия бизнес модел.

В Ранчлийд  се разгръща творческия потенциал на неформалния лидер и се стимулира развитие на индивидуалните му възможности ,ние ще заложим като основа за постигане на успешен собствен проект по създаване на предприемачески проект, свързан с изграждане на собствен бранд за 8 часа.