Езикът на тялото

Език на тялото – Продажби

Език на тялото – Презентиране

Език на тялото – Отношения мъж-жена

Език на тялото – Продажби

Този курс ще ви помогне да подобрите продажбените си умения чрез невербалната комуникация – езикът на тялото

Език на тялото – Презентиране

Този курс ще ви помогне да подобрите презентационните си умения чрез невербалната комуникация – езикът на тялото

Език на тялото – Отношения мъж-жена

Този курс ще ви помогне да подобрите комуникацията си с отсрещния пол чрез невербалния език на тялото

Мария Ранчинска

CEO

Човек с опит във финансовата сфера и неформалното лидерство. Повече от четири години практически опит, знания и умения, натрупани в международна финансова компания, изградена на принципа на Неформалното лидерство. Управляваща голям екип, предимно от млади хора, които са с високо ниво на компетентност в сферата на финансите, организационните умения и лидерство.

Език на тялото

Продажби

Формат: Онлайн

Език на тялото

Презентиране

Формат: Онлайн

Език на тялото

Отношения мъж-жена

Формат: Онлайн