Неформално лидерство

349лв.

В този курс ще се запознаете и ще усвоите основните особености на Неформалното лидерство. Ще придобиете знания и умения свързани с неговото използване в най-различни сфери на живота, така че да Ви служи постоянно във вашето ежедневие. Чрез курса ще успеете да постигнете личностно израстване и самоусъвършенстване.

Категория: